Vaksine mot lungebetennelse

Vaksiner mot lungebetennelse ~ pneumokokker. 6 vaksiner er tilgjengelig.
ℹ️ 3 av vaksinene står på særskilt overvåkningsliste ▼(¹,²,³) (har «midlertidig godkjenning»)


ℹ️Gravide og ammende bør ikke få levende, svekkede virusvaksiner.


Litt om vaksinenes bivirkninger:
🔶Anoreksi/nedsatt matlyst
🔶Anafylaktisk/allergisjokk
🔶Guillain-Barrés syndrom
🔶Akutt betennelse i huden
🔶Fatigue/utmattelse
🔶Utslett/urticaria
🔶Redusert bevissthet (barn 6 uker-5år)
🔶Brekninger/kvalme/oppkast
🔶Kraftløshet/utmattelse
🔶Økt CRP
🔶Lav trombocyttverdi
🔶Apné/pustestans
🔶Smerter i armer og ben
🔶Søvnproblemer
🔶Bronkitt
🔶Hevelse av hele den injiserte armen/benet.
🔶Krampeanfall
🔶Kollaps eller sjokklignende tilstand (hypoton-hyporesponsiv episode)

²: se Benlysta-vaksinen.
²🔶Alvorlig/fatalt allergisjokk
²🔶Selvmord
²🔶Infeksjonssykdom i hjernen
²🔶Lavt antall hvite blodceller/Leukopeni
²🔶Depresjon
²🔶Migrene
²🔶Virale infeksjoner i øvre luftveier
²🔶Bakterielle infeksjoner, f.eks. bronkitt, urinveisinfeksjoner

Mer info finner dere om den enkelte vaksinen her under:

ℹ️Tilgjengelige vaksiner er:
¹▼🔶Apexxnar, fra 18 år
«Denne vaksinen skal ikke blandes med andre legemidler da det ikke er gjort studier på uforlikelighet». Ingen interaksjonsstudier har blitt utført. Det vil si at de ikke har sjekket samtidig bruk av andre legemidler og vet derfor ikke om dette kan forårsake problemer/sykdom.
Klinisk effekt: Det er ikke utført effektstudier med Apexxnar!
Opplyst effekt/dekningsgrad er beregnet ut fra sammenligning av en annen vaksine (Prevenar) og viser således ikke faktisk dekningsgrad. Vaksinen fikk «betinget godkjenning» av «ema» 14-2/2022.
Studier for effekt og sikkerhet løper til 2027-2030.
*Graviditet: Ingen data. Bør unngås.
*Amming: Overgang i morsmelk er ukjent.
*Fertilitet: Ingen data.

²▼🔶Benlysta, fra 5 år
ℹ️Fremst for personer med systemisk lupus. (SLE)
Dosering: Anbefalt dose er 200 mg én gang i uken, administrert subkutant. Dosering er ikke basert på vekt. Vaksine/oppløsning kommer i ferdigfylt penn/sprøyte. Dette kan man injisere selv. Bør brukes med forsiktighet hos eldre, pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon.
❗Sikkerhet og effekt av Benlysta hos barn og ungdom under 18år har ikke blitt fastslått. Det finnes ingen tilgjengelige data.
❗Administrasjon av Benlysta kan resultere i hypersensitivitetsreaksjoner som kan være alvorlige og fatale.
❗I kliniske studier med intravenøs administrasjon oppstod alvorlige infusjons- og
hypersensitivitetsreaksjoner inkludert anafylaktiske reaksjoner, bradykardi (lav puls), hypotensjon (lavt blodtrykk), angioødem (hevelse i hud og slimhinner) og dyspné (åndenød).
❗Psykiatriske lidelser (depresjon, selvmordstanker og suicidal atferd, inkludert selvmord) har i kontrollerte kliniske studier, blitt rapportert oftere hos pasienter som får Benlysta.
❗Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) har vært rapportert ved Benlysta-behandling for SLE.
Ingen in vivo (hverken på dyr eller mennesker) interaksjonsstudier har blitt utført.
Ingen formelle studier er utført på gravide/ammende.
*Graviditet: Ingen data. Bør unngås.
*Amming: Overgang i morsmelk er ukjent.
*Fertilitet: Ingen data.
Det foreligger ingen data vedrørende effekter av belimumab på fertilitet hos mennesker. Effekter på fertilitet hos hanner og hunner har ikke formelt blitt evaluert i dyrestudier.
Bivirkninger: Data reflekterer eksponering hos 674 pasienter med SLE.
Hvilken placebo de har brukt i sine studier oppgir hverken produsenten eller «ema» men det er tydelig fra dataene i preparatomtalen at det ikke var saltvann.
«Godkjent» av «ema» i 2011 på grunn av mangel på effektive legemidler for denne pasientgruppen.

³▼🔶Vaxneuvance, fra 18 år.
Vaxneuvance vil kun beskytte mot Streptococcus pneumoniae serotyper som er inkludert i vaksinen.
Samtidig bruk av andre vaksiner med Vaxneuvance er ikke undersøkt, og den må gis derfor separat.
*Graviditet: Ingen data. Bør unngås.
*Amming: Overgang i morsmelk er ukjent.
*Fertilitet: Ingen data.
Dyreforsøk viser at Vaxneuvance overføres via placenta under svangerskapet og også mulig gjennom amming.
Ingen data er tilgjengelig som viser effekten av Vaxneuvance på fertilitet.
Eldre voksne rapporterte færre bivirkninger enn yngre voksne i kliniske studier.
Leveres ferdig til bruk.

🔶Infanrix hexa, primær- og boostervaksinasjon av spedbarn og småbarn.
Barn over 36 måneder: Sikkerhet og effekt ikke fastslått, ingen data.
ℹ️Vaksine mot difteri, tetanus, kikhoste, hepatitt B (rDNA), poliomyelitt og Haemophilus influenzae type b, så her er det mange i en.
*Kombinert bakterie- og virusvaksine.
*2 doser (intervall ≥8 uker) eller 3 doser (intervall ≥4 uker) + booster.
*Hos premature spedbarn: Kan gis, men immunrespons er lavere for noen antigener. Potensiell risiko for apné og behov for respiratorisk overvåkning i 48-72 timer bør vurderes ved primærvaksinasjon av svært premature spedbarn (født ≤28. uke), spesielt ved en tidligere historie av respiratorisk umodenhet. Siden fordelene med vaksinasjon er høy bør den gjennomføres og ikke utsettes.
*Hib (antigen) kan gi positiv urinprøve 1-2 uker etter vaksinering. Ytterligere tester for å bekrefte ev. Hib-infeksjon anbefales i dette tidsrommet. Hib var den hyppigste årsaken til bakteriell hjernehinnebetennelse (meningitt) hos barn under fem år i Norge før vaksinen ble tilgjengelig. Hib kan også gi andre alvorlige infeksjoner som lungebetennelse, leddbetennelse og strupelokkbetennelse.
*Hvis noen av de følgende hendelsene har inntruffet innen kort tid etter kikhostevaksinasjon, bør man vurdere nøye om flere doser av vaksine mot kikhoste skal gis:
Feber ≥ 40,0° C innen 48 timer etter vaksinasjonen, som ikke skyldes andre identifiserbare årsaker;
Kollaps eller sjokklignende tilstand (hypoton-hyporesponsiv episode) innen 48 timer etter vaksinasjon;
Vedvarende, utrøstelig gråt som varer ≥ 3 timer, og som inntreffer innen 48 timer etter vaksinasjon;
Kramper med eller uten feber som inntreffer innen 3 dager etter vaksinasjon.
*Dette legemidlet skal ikke blandes med andre legemidler.
Har vært på markedet siden år 2000.

🔶Nimenrix, fra 6 ukers alder for å forhindre meningokokksykdom.
Hos spedbarn kan Nimenrix gis samtidig med kombinerte DTaP-HBV-IPV/Hib-vaksiner og med 10-valent konjugert pneumokokkvaksine.
https://www.felleskatalogen.no/medisin/nimenrix-pfizer-577003?markering=1#bivirkning

🔶Pneumovax, fra 2 år og oppover.
*Graviditet: Ukjent om vaksinen gir fosterskader eller påvirker reproduksjonsevnen når den gis til gravide. Bør unngås.
*Amming: Overgang i morsmelk er ukjent.
*Fertilitet: Ingen data.
Må ikke injiseres intradermalt eller intravaskulært, og det må tas forholdsregler slik at nålen ikke trenger inn i en blodåre etc.

Kliniske studier hadde kun 481 deltagere, så alle tall og resultater er usikre og de har ikke klart å dokumentere eventuelle bivirkninger på en bra måte.
I tillegg til denne studien har de også hatt en studie med «samtidig vaksinasjon» på 473 som var 60 år eller mer. Rapportert effekt av vaksinen er på 50 til 70%.

🔶Prevenar 13, spedbarn, barn og ungdom fra 6 uker til 17 år.
Graviditet: Data mangler. Bør unngås.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent.
Fertilitet: Data mangler.
*6 uker til 5 år: kan gis samtidig med flere vaksiner (se hvilke i preparatomtale)
*6 år til 49 år: Ingen tilgjengelige data.
*50+ år: kan administreres samtidig med sesonginfluensavaksine (TIV).

▼ℹ️Mer info om «svart trekant-liste» finner du her:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=105354985311878&id=104705582043485

De kan du lese mer om i legemiddelindustriens oversikt her:
https://www.felleskatalogen.no/medisin/internsok?sokord=Pneumokokkvaksine

Ordforklaring: «ema» er det Europeiske legemiddelbyrået.
Subkutant: Under huden.

«To prinsipielt forskjellige typer pneumokokkvaksiner er tilgjengelig. De har ulike egenskaper» (Opplysningsavdelingen har ikke tatt for seg disse forskjellene i dette innlegget da fokus er informasjon om evt bivirkninger som kan oppstå)


«Effekt hos voksne:
ℹ️Effekt av PKV13 hos voksne har vist 50% beskyttelse mot invasiv pneumokokksykdom forårsaket av alle serotyper og 75% beskyttelse mot de serotypene som inngår i vaksinen.
Beskyttelsen mot ikke-invasiv pneumokokksykdom er lavere, rundt 40% mot vaksineserotypene.


Det foreligger foreløpig ingen studier om klinisk effekt av PKV15 og PKV20 hos voksne»


Les mer på fhi:
https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/pneumokokkvaksinasjon—veileder-fo/

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..